زندگی

هفته نامه شاهرود پیام: محمد رضائیان:آماری را دیروز رادیو اعلام کرد که برای من بسیار جالب بود. بیش از 21 درصد مردم ایران دچار یکی از اختلالات روانی می باشند. البته در زندگی ماشینی امروز که با بسیاری از مشکلات ریز و درشت اقتصادی در هم آمیخته شده است این آمار باید بیش از این باشد و لذا چیز عجیبی نیست. اما آیا می شود کمک کرد تا این آمار بیش از این افزایش نیابد؟

محیط زندگی نقش مهمی در آرامش انسان ها دارد. برای ما که بیشتر ایام عمر خود را برای کار، خرید و گردش بیرون از منزل سپری می کنیم قطعاً زیبایی و آراسته بودن آن می تواند کمک زیادی به کم کردن استرس ها نماید و فضا را برای شاداب زندگی کردن مردم مهیا نماید. اما متاسفانه فضای شهری اینگونه نمی باشد و عدم توجه شهرداری به زیبا سازی ها نه....

منبع اصلی مطلب : khabar273
برچسب ها : زندگی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : شهرداری و نشاط اجتماعی